Partneři

Trinity Club

Ve známém filmu Matrix vystupovala postava jménem Trinity, žena plná energie a pohybu. Stejně tak je tomu i v případě sportovního a dnes už i lanového centra Cheb, které vede společně s celým týmem pracovníků a instruktorů Jirka Černý. Jde o sportoviště, která jsou otevřená hlavně dětem a mládeži, ale i starší generaci. Naším cílem je vedení k všestrannému a přirozenému pohybu člověka. Lanové centrum Trinity Cheb a jeho pracovníci jsou dalším krokem k vytvoření příjemného prostředí volnočasových aktivit ve městě Cheb.

Město Cheb

Lanové centrum bylo vybudováno z prostředků Města Cheb, které je také jeho vlastníkem. Jde o volnočasovou aktivitu, která je využívána širokou veřejností, hlavně dětmi a mládeží. Lanové centrum je součástí areálu na levém břehu Ohře, který byl financován z prostředků Evropské unie. Město Cheb předalo toto zařízení do správy firmě Chetes s.r.o. Provozovatelem je pak Jiří Černý, který vede také sportovní klub Trinity Cheb. Jde o rozsáhlý areál plný volnočasových aktivit. Součástí lanového centra je obří houpačka, volný pád, dětské lanové překážky, malý okruh s průběžným jištěním a dva velké lanové okruhy.

Chetes

Firma Chetes s.r.o. spravuje areál lanového centra a stejně tak i areál volnočasových aktivit levého břehu Ohře. Má na starosti všechna sportoviště ve vlastnictví Města Cheb.